INDEKS

Computer-based grading for math and science questions that enhances STEM quizzes with random parameters and graphics. Integrations available for LMS and for your own assessment tool through our public API.

View all documentation

Aflede funktioner, forenkle ligninger, faktorisere polynomier og meget mere. Graf matematiske udtryk. Start håndskriftfunktioner og geometriske objekter i din tablet. Forbered dit klassemateriale, gem arbejdet og del det.

Se alle dokumenter