Skip to main content

Guia Bàsica de CalcMe per la UOC

CalcMe és el Sistema Assistit per Ordinador (CAS) de Wiris per a la manipulació algebraica que permet realitzar càlculs matemàtics complexos de manera autònoma, ràpida i intuïtiva. CalcMe t'obre l’exploració de l’univers matemàtic. Derivar fàcilment funcions, simplificar equacions, factoritzar polinomis i molt més.

calc.demo.calc.gif

En primer lloc, és important prendre consciència sobre com es pot crear contingut amb CalcMe i on es pot desar tota la feina realitzada. Podeu trobar tal informació en la següent secció.

Un cop us hagueu familiaritzat amb la interfície d'usuari de la calculadora, és hora de fer una ullada a les instruccions matemàtiques disponibles. Podeu trobar tal informació en la següent secció.

De la mateixa manera, també existeixen un seguit d'instruccions d'àlgebra bàsica que poden ser del vostre interès. En la següent secció, podreu veure com utilizar-les a CalcMe.

Finalment, també és possible utilitzar CalcMe per tal de realitzar càlculs més avançats relacionats amb l'anàlisi matemàtica. Podeu veure'n més detalls a continuació.