Skip to main content

Crear i guardar una sessió amb CalcMe

Crear una sessió de CalcMe

Per crear una sessió de CalcMe, has d'anar a https://calcme.com des del teu navegador i s'obrirà una sessió en blanc.

calcme.png

Si vols veure detalladament com està estructurada, fes un cop d'ull a la secció dedicada a la seva interfície d'usuari.

A la barra superior, podem veure el títol del document així com els diferents fulls creats. A l'hora de guardar la sessió, aquesta tindrà el nom del títol que li haguem donat, així que recorda canviar-lo, sobretot si has d'entregar-ho!

calcme_2.png

De la mateixa manera, també és possible afegir fulls, canviar-ne el nom i reordenar-los un cop creats. Pot ser-te molt útil per organitzar la teva feina.

calcme_3.png

Un cop creada la sessió, pots realitzar un gran ventall de càlculs matemàtics complexos de manera autònoma, ràpida i intuïtiva. A banda, entre les diferents instruccions que defineixis, també pots afegir comentaris per fer-ne més fàcil la seva comprensió. Simplement has d'utilitzar l'acció Text o utilitzar la drecera de teclar Ctrl+Shift+C.

calcme_4.png

Pel que fa a l'emmagatzematge de contingut, CalcMe utilitza emmagatzematge en línia per defecte. No obstant això, també pots carregar i desar sessions en el teu dispositiu (ordinador de sobretaula, portàtils, etc.).

Guardar en línia

Per guardar en línia, simplement clica Arxiu > Guardar i selecciona A Google Drive:

sonline.png

En desar o obrir una sessió per primera vegada, se't demanarà que t'identifiquis per a l'emmagatzematge en línia i que donis permís a CalcMe per associar-se amb Google Drive. És possible que t'arribi un correu de Google informant dels permisos proporcionats.

Un cop identificat, podràs veure el teu nom d'usuari a la part dreta de la barra de títol.

logged.png

També pots fer que les sessions que obris a Google Drive et dirigeixin directament a CalcMe. Simplement has d'anar a Configuració > Administrar aplicacions, y seleccionar Utilitza de manera predeterminada al costat de CalcMe.

gdrive_settings.png

Crear nous arxius de CalcMe a Google Drive

A més, un cop hagis associat CalcMe amb el teu compte de Google Drive seguint les passes anteriors, podràs crear nous arxius de CalcMe directament des del teu Google Drive. Simplement has de clicar a Nou a la cantonada superior esquerra i anar a Més > CalcMe:

gdrive_create2.png

Guardar fora de línia

Per guardar sessions fora de línia (en el teu propi dispositiu), clica a Arxlu > Desa i selecciona Al Dispositu:

download_session.png

Això descarrega un arxiu de CalcMe el qual pots obrir de nou amb el botó Obre > Des del dispositiu del mateix menú desplegable.

Per altra banda, també pots descarregar-te les sessions en format PDF per tal de lliurar-les i poder-les visualitzar sense haver d'obrir l'eina pròpiament. L'única limitació és que després no podràs tornar a obrir l'algoritme si no l'has guardat també en algun dels altres formats. En el mateix menú desplegable, has de clicar Baixa com a PDF.

download_session_pdf.png

Accedir a la documentació de CalcMe

A banda d'aquesta guia d'iniciació específica per estudiants de la UOC, existeix una àmplia documentació de l'eina que podeu visitar aquí. Aquesta està dividida en vuit blocs:

  • FAQ: Secció dedicada a oferir una llista de les preguntes més freqüents sobre CalcMe i les seves respostes corresponents.

  • Guia bàsica de CalcMe: Secció dedicada a introduir la calculadora a nous usuaris, analitzant tant les funcionalitats que ofereix com la manera d'utilitzar-la.

  • Interfície d'usuari: Secció dedicada a presentar l'interfície d'usuari de l'eina.

  • Menú: Secció dedicada a explicar detalladament i mitjançant exemples pràctics totes les comandes que es poden trobar el menú lateral de CalcMe.

  • Línies d'algortime a CalcMe: Secciço dedicada a presentar un nou mecanisme per tal de definir variables i crear algoritmes amb CalcMe.

  • Graph: Secció dedicada a l'explicació de totes les possibilitats que el Graph ofereix, més enllà de presentar-se com un simple visualitzador d'elements gràfics.

  • Comandes: Secció dedicada a recollir totes les funcions i comandes disponibles a CalcMe. Ordenades per categories i alfabèticament, de moment només són disponibles en anglès.

  • Notes de la versió: Secció dedicada a reportar totes les versions publicades de CalcMe.

documentation.png