Documentació

MathType is a suite of applications to edit math equations and chemistry formulas in different technological set-ups. Depending on your use case, editing an equation in Microsoft Word in your desktop or a Google Document, you shall choose a different product.

View all documentation FAQ

Sistema de qualificació informatitzat per a preguntes de matemàtiques i ciències que millora els qüestionaris STEM amb paràmetres aleatoris i gràfiques. Integracions disponibles per LMS i per a la teva pròpia eina d'evalució a partir de la nostra API pública.

Veure tota la documentació

CalcMe t’obre l'exploració de l'univers matemàtic. Facilita la derivació de funcions, simplificació d’equacions, factorització de polinomis i molt més.

Veure tota la documentació