Documentació

MathType is a suite of applications to edit math equations and chemistry formulas in different technological set-ups. Depending on your use case, editing an equation in Microsoft Word in your desktop or a Google Document, you shall choose a different product.

View all documentation FAQ

Wiris Quizzes és un sistema de qualificació informatitzat per a preguntes de matemàtiques i ciències que millora els qüestionaris STEM amb paràmetres aleatoris i gràfiques. Integracions disponibles per LMS i per a la teva pròpia eina d'evalució a partir de la nostra API pública.

Veure tota la documentació

CalcMe és un Sistema Assistit per Ordinador (CAS) per a la manipulació algebraica que permet realitzar càlculs matemàtics complexos de manera autònoma, ràpida i intuïtiva. CalcMe t'obre l’exploració de l’univers matemàtic. Derivar fàcilment funcions, simplificar equacions, factoritzar polinomis i molt més.

Veure tota la documentació