Llavor aleatòria per estudiant

Funcionalitat disponible per a Moodle únicament en versions posteriors a la 3.78.1. No dubteu en contactar-nos via support@wiris.com si experimenteu problemes en d'altres entorns.

Al treballar amb nombres aleatoris, segurament vulguis que tots els estudiants tinguin sempre la mateixa llavor (valor inicial) per la generació de nombres aleatoris. D'aquesta manera, una pregunta tindrà sempre els mateixos valors aleatoris, fins i tot si el qüestionari es torna a començar vàries vegades, i l'estudiant tindrà les mateixes dades en els diferents qüestionaris al llarg del curs.

Per això, has d'invocar el paràmetre id_usuari, que identifica a tots els estudiants amb un ID, i fixar la llavor aleatòria.

paràmetre id_usuari = 0
llavor_aleatori(id_usuari)

El següent algorisme

donarà sempre el mateix nombre a.

Exemple

Aquesta opció és extremadament útil quan, per exemple, volem preguntar diferents tipus de preguntes (com en el tipus Cloze) però hem d'utilitzar una funció de qualificació.

Com a exemple, donarem als estudiants un punt P i dos vectors u, v i els hi farem diferents preguntes:

  • Pertany P a una recta donada?
  • És u paral·lel a un vector donat?
  • Escriu l'equació del pla amb vectors u i v i que passa per P
  • Escriu un vector linealment independent a u i v
  • Escriu un vector ortogonal a u i v

Per les dues primeres preguntes, podem utilitzar una pregunta de resposta múltiple; per la tercera, podem utilitzar una Resposta breu amb l'opció de validació Equacions equivalents seleccionada. Per les últimes dues, hem d'utilitzar una funció de qualificació perquè hi ha infinites solucions. Aleshores, crearem una pregunta tipus Cloze per les tres primeres preguntes i una de tipus Resposta breu composta amb funció de qualificació per les últimes dues. Fixarem la llavor aleatòria per cada estudiant per tal que els vectors u i v siguin els mateixos a les dues preguntes.

Per la primera pregunta, seleccionem Equacions equivalents a la pestanya de Validació i escrivim el següent algorisme:

El enunciat hauria de ser quelcom semblant al següent:

Per la segona pregunta, l'algorisme serà

Un qüestionari amb ambdues preguntes es veurà així:

Notem que els vectores u i v són els mateixos en ambdues preguntes. Aleshores, per exemple, un estudiant pot contestar el vector normal del pla com el vector ortogonal.