Unitats

Troba un exemple sobre com crear una pregunta amb unitats més abaix. Fes un cop d'ull a quines unitats i prefixos estan disponibles.

Veguem com es crea una pregunta bàsica amb unitats:

Hem de seleccionar la quantitat i assegurar-nos de que s'han seleccionat els metres i prefixos.

L'algorisme és molt simple:

Tingues en compte que com està seleccionada l'opció de quantitat, les unitats es resalten en blau. s i l també es resalten perque existeixen les unitats segon i litre, però s'interpreten com a nom de variable perque van precedides del símbol #.

Unitats bàsiques del SI

Magnitud Nom Símbol
Longitud metre m
Massa quilogram kg
Temps segon s
Corrent elèctric amper A
Temperatura termodinàmica kelvin K
Quantitat de substància mol mol
Intensitat lumínica candela cd

Unitats derivades del SI

Magnitud Nom Símbol
Angle pla radian rad
Angle sòlid esteradià sr
Freqüència hertz Hz
Força newton N
Pressió pascal Pa
Energia, treball, quantitat de calor joule J
Energia electronvolt eV
Potència, flux radiant watt W
Diferència de potencial elèctric, força electromotriu volt V
Capacitància farad F
Resistència elèctrica ohm capital omega
Càrrega elèctrica coulomb C
Conductivitat elèctrica siemens S
Flux magnètic weber Wb
Densitat de flux magnètic tesla T
Inductància henry H
Flux lumínic lumen lm
Il·luminació lux lx
Radioactivitat becquerel Bq
Dosis absorbida gray Gy
Dosis equivalent sievert Sv
Activitat catalítica katal Kat
Concentració molar molar M
Unitat de massa dalton u

Unitats d'altres sistemes

Magnitud Nom Símbol
Temps hora h
Temps minut min
Volum litre l
Pressió bar b
Força kilopond kp
Longitud iarda yd
Longitud peu ft
Longitud polçada in
Longitud milla mi
Longitud milla nàutica nmi
Volum galó gal
Massa unça oz
Massa lliura lb
Volum unça líquida floz
Volum pinta pt
Text Símbol Factor Potència
exa E 1000000000000000000 10 to the power of 18
peta P 1000000000000000 10 to the power of 15
tera T 1000000000000 10 to the power of 12
giga G 1000000000 10 to the power of 9
mega M 1000000 10 to the power of 6
kilo k 1000 10 cubed
hecto h 100 10 squared
deca da 10 10 to the power of 1
deci d 0.1 10 to the power of negative 1 end exponent
centi c 0.01 10 to the power of negative 2 end exponent
mili m 0.001 10 to the power of negative 3 end exponent
micro mu 0.000001 10 to the power of negative 6 end exponent
nano n 0.000000001 10 to the power of negative 9 end exponent
pico p 0.000000000001 10 to the power of negative 12 end exponent
femto f 0.000000000000001 10 to the power of negative 15 end exponent
atto a 0.000000000000000001 10 to the power of negative 18 end exponent