Text

Els estudiants poden donar una resposta de text.

Un altre exemple:

Pots configurar el mode Text a Validació > Entrada permesa:

Pots configurar les següents opcions:

  • Coincidir majúscules i minúscules: si està desactivada, les lletres majúscules i minúscules es consideren equivalents.
  • Coincidir espais: si està desactivada, els espais anteriors i posteriors s'eliminen, i els grups interns d'espais es redueixen a un.

Si la resposta correcta es genera utilitzant un algorisme, aleshores ha de ser una cadena. Per convertir una expressió en una cadena, pots utilitzar:

  • Fer cadena constant: a="123"
  • Concatenar amb una cadena, fins i tot amb una de buida: a=123|""
  • string(123)
  • string_substitution("#1",123)

DEMO INTERACTIVA

DEMO INTERACTIVA