Percentatges i per mil

Els estudiants poden utilitzar per cent i per mil en les respostes.

El símbol per cent (%) s'ha d'escriure amb el teclat, mentres que pel símbol per mil (‰) hi ha un botó a la barra d'eines de resposta. Si esperes que els estudiants responguin amb per mil, has de proporcionar-los la barra d'eines MathType. Una altra opció és que proporcionis aquell símbol a l'enunciat de la pregunta per tal que ells el puguin copiar i enganxar. També poden utilitzar la combinació ALT+0137 (teclat numèric).

Aquests símbols són similars a les unitats físiques:

  • S'ha d'utilitzar el mode Quantitat a Validació > Entrada permesa.
  • Es poden fer operacions aritmètiques bàsiques amb ells i també utilitzar convert().
  • Si vols fer un algorisme per una pregunta amb aquests símbols, no pots utilitzar-los directament, sinó que has d'utilitzar les paraules de CalcMe percent i permille.

DEMO INTERACTIVA