Matemàticament igual

La opció Matemàticament igual funcionarà bé en la majoria dels casos i és capaç de gestionar equacions, però té algunes restriccions. En aquest mode, la resposta de l'estudiant i la resposta correcta han de tenir expressions equivalents (una a una) a ambdós costats de l'equació. En el cas d'inequacions, els símbols de desigualtat també han de ser els mateixos. És millor pensar en una equació com una llista amb tres elements: el costat esquerra, el costat dret i el símbol de desigualtat. Aleshores cada element de la resposta de l'estudiant ha de ser matemàticament equivalent a cada element de la resposta correcta.

Considera la següent pregunta:

amb la resposta correcta:

Resposta de l'estudiant Validació
left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis y minus 2 right parenthesis squared equals 9
x squared minus 2 x plus 1 plus y squared minus 4 y plus 4 equals 9
x squared plus y squared minus 2 x minus 4 y plus 5 equals 9
x squared plus y squared minus 2 x minus 4 y equals 4
x squared plus y squared minus 2 x minus 4 y minus 4 equals 0