Llistes i conjunts

Es poden utilitzar llistes i conjunts en les respostes. Hi ha múltiples formats que s'interpreten com llistes; es poden configurar a la pestanya Validació. Observa que els ajustos són diferents en els modes General i Quantitat.

  • Es permeten les llistes, però els elements han de tancar-se entre claus de forma predeterminada.
  • S'utilitza la coma com a separador.
  • L'opció de comparar com a conjunts està desmarcada.

Com a exemple,

No marquem l'opció Les llistes sempre necessiten claus

Resposta de l'estudiant Validació
1,1,2,3,5
left curly bracket 1 comma 1 comma 2 comma 3 comma 5 right curly bracket
table row 1 row 1 row 2 row 3 row 5 end table blank
blank
1 space 1 space 2 space 3 space 5

DEMO INTERACTIVA

  • Es permeten les llistes, però l'opció no està marcada de forma predeterminada.
  • S'utilitza la coma com a separador.
  • L'opció de comparar com a conjunts està desmarcada.

Com a exemple,

Seleccionem la coma i l'espai com a separadors

Resposta de l'estudiant Validació
5 text mm end text comma 3 text cm end text comma 1 text m end text comma 2 text Hm end text comma 4 text Km end text
left curly bracket 5 text mm end text comma 3 text cm end text comma 1 text m end text comma 2 text Hm end text comma 4 text Km end text right curly bracket
5 text mm end text space 3 text cm end text space 1 text m end text space 2 text Hm end text space 4 text Km end text
table row cell 5 text mm end text end cell row cell 3 text cm end text end cell row cell 1 text m end text end cell row cell 2 text Hm end text end cell row cell 4 text Km end text end cell end table blank
blank

De forma predeterminada, per ser correctes, les llistes de les respostes dels estudiants i la Resposta correcta han de tenir elements equivalents i en el mateix ordre. És a dir, l'ordre és important i la repetició té sentit. Pel contrari, els conjunts són llistes sense ordre ni elements duplicats. Pots configurar les llistes per a que s'interpretin com a conjunts. És a dir, que s'ignori la repetició i l'ordre en la comparació.

Com a exemple,

Resposta de l'estudiant Validació
left curly bracket 1 comma 2 comma 2 right curly bracket
1 comma 2 comma 2
1 comma 2
1 comma 2 comma 2 comma 2 comma 1
1 space 2 space 2

DEMO INTERACTIVA