Operador Més/Menis

És possible realitzar càlculs amb l'operador plus-or-minus, com s'explica aquí. Per tant, també es permet a l'estudiant utilitzar el símbol plus-or-minus. Recorda que el resultat de l'operador plus-or-minus és una lllista (no un conjunt!).

Comencem amb un exemple senzill: resoldre l'equació x squared minus 2 equals 0. Simplement escrivim com a resposta correcta plus-or-minus square root of 2

Com ja hem comentat, s'interpreta com una llista: plus-or-minus square root of 2 equals open curly brackets square root of 2 comma negative square root of 2 close curly brackets; això significa que l'ordre importa i que les dues opcions estan entre claus. Per tant, hem de canviar la configuració per defecte per permetre que l'estudiant respongui amb qualsevol sintaxis correcta:

  • Les claus no són necessàries: Validació > Opcions per a general > Les llistes sempre necessiten claus "{}"

  • L'ordre no és important: Validació > Comparació amb la resposta de l'estudiant > Compara com a conjunts

Finalment, provem-ne el comportament.

Una expressió coneguda és la fórmula per resoldre polinomis de segon grau. Per exemple, les arrels del polinomi x squared plus b x plus c venen donades per fraction numerator negative b plus-or-minus square root of b squared minus 4 c end root over denominator 2 end fraction. Demanarem als estudiants que escriguin aquesta expressió.

La resposta correcta serà

Com abans, hem de canviar la configuració per defecte per permetre que l'estudiant respongui amb qualsevol sintaxis correcta:

  • Las claus no són necessàries: Validació > Opcions per a general > Les llistes sempre necessiten claus "{}"

  • L'ordre no és important: Validació > Comparació amb la resposta de l'estudiant > Compara com a conjunts

Finalment, provem-ne el comportament.