Equacions equivalents

La millor manera de treballar amb equacions en les respostes és el mode de comparació intel·ligent Equacions equivalents. En aquest mode, dues equacions, inequacions o sistemes són equivalents si tenen les mateixes solucions ignorant multiplicitats.

Considera la següent pregunta:

amb la resposta correcta:

Resposta de l'estudiant Validació
fraction numerator y minus 2 over denominator x minus 1 end fraction equals 3
y minus 2 equals 3 x minus 3
y equals 3 x minus 1
y over 3 plus 1 third equals x

Observa que les solucions són un cas particular d'equacions equivalents, però no es pot distingir si una equació està resolta o no. No s'ha d'utilitzar aquest mode per demanar la solució d'equacions. Per exemple,

amb la resposta correcta:

Resposta de l'estudiant Validació
x equals 3
3 x equals 9
2 x minus 2 equals x plus 1

DEMO INTERACTIVA