Wiris Quizzes és un sistema de qualificació informatitzat que millora els tipus de preguntes habituals amb funcionalitats científiques i matemàtiques. Hi ha integracions disponibles per LMS (Moodle, Canvas...) i per la teva pròpia eina d'evaluació mitjançant la nostra API pública.
Imagina que vols crear una pregunta de matemàtiques pels teus alumnes. Aquesta pàgina té la intenció d'ensenyar què pot oferir Wiris Quizzes i com de potent pot ser a l'aula.

Com a professor, interpretar la resposta de l'estudiante matemàticament és natural i, fins i tot, involuntari quan corregim exàmens a mà. De totes maneres, freqüentment és un problema pels ordinadors atès que només poden entendre el text literalment. En aquest exemple, la resposta correcta definida pel professor és 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis. Una altra manera d'escriure-la de forma equivalent és, per exemple, distribuint el producte: 2 x plus 2.

Si vols veure més detalls sobre com crear una pregunta d'aquest tipus, fes un cop d'ull a la Guia Bàsica de Wiris Quizzes.

Una altra característica important de Wiris Quizzes sobre la que volem parlar és la capacitat de generar preguntes aleatòries. Això significa que podem crear una pregunta les dades de la qual siguin diferents cada cop que l'estudiant l'obri, així podran realitzar múltiples intents amb respostes diverses. Per exemple, podem fer part de la pregunta anterior aleatòria.

A Wiris Quizzes, pots definir i manipular variables aleatòries, un procés que es realitza bàsicament al Wiris Quizzes Studio. De fet, és l'espai on es fa la majoria de la feina en crear una pregunta. Definirem una longitud aleatòria així com la del costat del triangle corresponent. D'aquesta manera, hem de modificar la resposta correcta en funció de les noves variables.

Per acabar, és necessari instertar aquestes variables aleatòries a l'enunciat de la pregunta. Ara, si dos estudiantes diferents visualitzen la pregunta, podem confirmar que els valors han canviat. Per tant, la solució és també diferent en cada cas.

Si vols veure més detalls sobre com crear preguntes amb variables aleatòries, fes un cop d'ull a la pàgina dedicada.

Wiris Quizzes no està pensat únicament per crear preguntes de l'àmbit de les matemàtiques. Les unitats de mesura introdueixen als professors de física, química, biologia, economia...

D'aquesta manera, pots crear una pregunta la resposta de la qual requereixi unitats i, fins i tot, és possible penalitzar respostes sense unitats o sense les unitats especificades.

Si vols veure més detalls sobre com crear preguntes amb unitats, fes un cop d'ull a la pàgina dedicada.

Una altra possibilitat interessant que ofereix Wiris Quizzes és la d'utilitzar la resposta de l'estudiant a la retroacció de la pregunta. D'aquesta manera, és possible ensenyar a l'estudiant per què ha contestat erròniament o quins passos s'han de seguir per arribar a la resposta correcta. Podem afegir retroacció, per exemple, a una pregunta que demani als estudiants que contestin amb una funció concreta per ensenyar-los-hi les diferències entre les representacions gràfiques de la que han contestat amb la bona.

Si vols veure més detalls sobre com utilizar la resposta de l'estudiant a la retroacció de la pregunta, fes un cop d'ull a la pàgina dedicada.

Crear una pregunta amb Wiris Quizzes pot no ser fàcil al principi, més encara tenient en compte que no estaràs familiaritzat amb la seva interfície d'usuari. Aquesta és el motiu pel qual oferim formació gratuïta mitjançant tres cursos online; combinant contingut teòric, exemples i exercicis.

Si estàs interessat en matricular-te a aquests cursos, simplement has d'enviar un correu a training@wiris.com i et facilitarem les credencials d'accés a la plataforma on s'imparteix.

Si vols veure més detalls sobre els objectius dels cursos i la seva descripció, fes un cop d'ull a la seva pàgina dedicada.