Interfície d'usuari

Pots escriure matemàtiques, i CalcMe farà els càlculs.

Nota: Pots trobar unes quantes demos interactives en aquesta pàgina. Si cliques sobre el requadre que conté els paràmetres de CalcMe, t'apareixerà en pantalla una finestra de CalcMe amb totes les operacions que hi pots veure. Prova-ho, canvia els paràmetres o les opcions, no trencaràs res!

L'àrea principal és un Full, on es fan els càlculs;


Full

El full és la part principal de CalcMe. Es pot pensar com tres àrees: una pels càlculs, una per les definicions, i l'latra pels gràfics. Una única sessió de CalcMe pot tenir múltilples fulls, com es descriu al final de la secció.


Àrea per Calcular

Àrea per Gràfics

Àrea per Definir

Calcular

Aquí és on s'escriuen totes les fórmules i càlculs. Quan obres una sessió de CalcMe, per defecte comences a escriure en aquesta àrea. El full sencer està organitzat en línies, com un paper pautat. S'escriuen els càlculs un a cada línia.

Inicialment, una nova línia té una caixa buida amb el cursor dins d'ella, preparat per acceptar noves fórmules. Normalment s'escriu una fórmula i després cliques sobre una Acció per obtenir un resultat. Per tant, a cada línia tindràs una Fórmula, una Acció i un Resultat.

DEMO INTERACTIVA

Cada línia té tres botons a la dreta:

 • Insertar una nova línia abans de l'actual
 • Recalcular tot
 • Esborrar aquesta línia

Per insertar una nova línia entre dos existents, pots clicar a l'espai existent entre línies. Pots reorganitzar les línies; arrossegar una línia i deixar-la a un altre lloc. Prova-ho ara:

 • Escriu una fórmula.
 • Aplica una acció. L'acció predeterminada és Calc. Fes clic en l'últim botó de la Barra d'eines, o simplement petja la tecla Entrar.
 • Obtindràs el resultat. L'acció Calc fa diferents coses en diferents tipus de fórmules.

Pots esperar qualsevol fórmula que una calculadora científica entengués. A més a més, CalcMe també duu a terme càlcul simbòlic. Si escrius una lletra com a,b,c,x,y, etc. serà entès como una variable. Por exemple:

DEMO INTERACTIVA

Per insertar un símbol especial com arrels, fraccions, etc. usa la Barra d'eines, o el Menú.

Gràfics

CalcMe pot fer gràfiques de funcions, equaciones, inequacions i punts. Incialment, no hi ha cap gràfic però es crea automàticament quan s'utilitza l'acció Dibuixar. Prova-ho:

 • Escriu una altra fórmula, i fes clic a l'acció Dibuixar per veure el resultat.

Aleshores, un full pot tenir una àrea a la dreta per mostrar gràfics. Quan hi hagi algun, hi ha múltiples opcions a configurar. Pots veure-les totes conjuntament amb una explicació més detallada de com crear els gràfics esmentats a la següent secció.

A més a més, podem dibuixar directament en el gràfic tal i com ho faríem en un full de paper. Fes-li un cop d'ull a la pàgina dedicada.

Novetat

A partir d'ara, és possible descarregar el tauler gràfic com una imatge quadrada en format PNG de la mida que desitgis. Aprofita aquesta nova capacitat de CalcMe per a guardar les imatges que generis directament al teu dispositiu.

Definir

Cada línia té una àrea a l'esquerra on es poden definir variables i funcions.

 • Es pot entrar un nom per un valor, com preu, i aleshores utilitzar aquesta etiqueta en els càlculs.
 • Es pot també assignar un valor a una variables y, i totes les línies següents utilitzaran aquest valor.
 • Es pot entrar un nom per una funció i definir-la usant :=, i més tard es pot derivar o dibuixar la funció usant aquesta etiqueta. Al utilitzar una :=, s'assigna sense avaluar (això és útil quan es treballa amb comandes de programació).

DEMO INTERACTIVA

 • També pots definir noms per variables, és a dir, definir una variable sense assignar-li cap valor. Si vols definir més d'una variable, pots fer-ho d'una en una o totes a l'hora sepant-les per comes.

DEMO INTERACTIVA

Múltiples Fulls

Una sessió pot tenir varis fulls. Al començar hi ha solament un full, però se'n poden afegir més usant el botó Full nou. És el que té un signe més (+), situat a la dreta del títol de sessió.

Cada full té un nom (de forma predeterminada Full 1), situat a la dreta del títol de sessió. Es pot canviar clicant-lo.

Multiple Sheets
Multiples Fulls

Quan es Desa o Obre una sessió, totes les seves fulles també.

Pots moure't entre fulls usant les pestanyes de dalt a l'esquerra. Pots reordenar els fulls arrosegant i deixant-los anar. Pots esborrar un full usant el corresponent botó a la seva pestanya.

No hi ha relació entre fulls; les variables definides en un fulll no es poden usar des d'un altre.


Barra d'eines

La barra d'eines està a dalt, i proporciona accés ràpid als botons usats més freqüentment.


Operacions més freqüents

Accions

Consulta també les Dreceres de teclat i Arrossegar i deixar anar per facilitar-te la feina.

Operacions més freqüents

Les operacions més freqüents tenen botons a la barra d'eines per un accés ràpid.

Operacions més freqüents
Fracció Fracció
Potència Potència
Arrel quadrada Arrel quadrada
Nova línia Nova línia

Per Fracció, Potència i Arrel quadrada es pot seleccionar una part de la fórmula abans de prémer el botó. L'operació es construirà al voltant.

Per Fracció es pot usar també el teclat 2/3, però no es veurà tan bonic. Per Potència es pot escriure 2^3 i es convertirà automàticament al format bonic.

Es pot usar Nova línia per introduir sistemes d'equacions. També es poden usar en instruccions que demanen una llista en la entrada. Per tant, es pot treballar amb llistes verticals, que solen ser més llegibles.

Accions

Donada una fórmula, es poden fer diferents Accions sobre ella. Les accions són botons grans, cada una amb una icona i un nom. Les accions generals estan a la Barra d'eines, però també hi ha altres accions en les seccions del Menú, com la acció Deriva en la secció Càlcul.

Accions
Calc Calc
Aproximar Aproximar
Simplificar Simplificar
Factoritzar Factoritzar
Substituir Substituir
Verificar Verificar
Derivar Derivar
Integrar Integrar
Dibuixar Dibuixar
Dibuixar 3D Dibuixar 3D
Text Text
Afegir imatge Afegir imatge

Algunes accions són configurables, i d'altres no. Es pot configurar una acció clicant en el seu símbol a la línia. El símbol està entre la fórmula inicial i el resultat calculat. Per exemple, es pot canviar el color de la gràfica de una funció clicant el símbol Dibuixa de la línia.

Després de reconfigurar, la línia es recalcula automàticament. Cada vegada que es recalcula una línia, totes les altres línies també es recalculen.

La acció Text és especial: no actua sobre una fórmula existent sinó que crea una nova línia per contenir text que no es calcularà mai. Es pot usar per comentaris. Les línies de text tenen vores verd clar. Veure Format per les opcions de text.

L'acció més comú és Calc. Fa coses diferents, segons les dades d'entrada:

 • Sobre una expressió numèrica, la calcula.
 • Sobre una expressió simbòlica, la redueix / simplifica.
 • Sobre una instrucció, l'executa.
 • Sobre una equació o un sistema, el resol.

El menú, mostrat a l'esquerra, conté una llista complerta de botons i instruccions, que s'agrupen en seccions.


Menú

Ítems del menú

Cada secció pot contenir dos tipus d'elements, en aquest ordre:
 • Símbols matemàtics, generalment amb petites caixes amb marcadors de posició.
 • Paraules: Això són funcions matemàtiques o instruccions de programació, que habitualment requereixen paràmetres. Per exemple, sinus(angle) o rang(matriu).

Per usar una instrucció, es pot fer clic en el menú, o escriure directament. CalcMe distingeix entre minúscules i majúscules; cal escriure les instruccions exactament igual.

A continuació es presenten descripcions de les seccions del menú. Recordeu que alguns botons es repeteixen si pertanyen a més d'una categoria. La referència completa de totes les funcions del menú es pot trobar aquí.

Símbols Constants matemàtiques, operadors i parèntesis.
Artimètica Operacions i funcions usades a l'aritmètica integral elemental.
Polinomis Operacions i funcions que s'apliquen a polinomis.
Estadística Funcions estadístiques. Aquests s'apliquen a les llistes de CalcMe, per exemple {1,4,7,7}.
Funcions Una llista de funcions reals comuns. Si és el cas, també poden acceptar i retornar valors complexos.
Càlcul Derivades, integrals i límits, així com altres funcions auxiliars.
Àlgebra lineal Vectors, entrades de matrius i les operacions comuns en àlgebra lineal.
Combinatòria Permutacions, combinacions, amb i sense repetició, etc.
Lògica i conjunts Operadors per a lògica i conjunts.
Resol Funcions per a resoldre equacions.
Grec Totes les minúscules i majúscules gregues.
Unitats de mesura Totes les unitats del sistema internacional, prefixos i algunes eines útils per treballar amb les unitats.
Gràfics Traçar en 2D, 3D o traçar una regió.
Programació Comandes de programació habituals.
Format Inserir i donar format a un quadre de text, o inserir una imatge.

A la part superior esquerra de l'aplicació trobaràs una petita barra d'eines:

Aquests botons et serviran per administrar les teves sessions i canviar els ajustos globals.

Eines
Arxiu Arxiu
Veure taula de sota.
Ajuda Ajuda
Aquest manual.
Ajustos de l'aplicació Ajustos de l'aplicació
Veure la secció de sota.
Més eines
Nou Obre una finestra nova de CalcMe.
Obre Carrega una sessió des del dispositiu o des del núvol.
Desa Desa la sessió al dispositiu o al núvol.
Baixa com a PDF Obté un PDF imprimible.
Elimina aquest document Esborra del núvol el fitxer d'aquesta sessió.

Wiris CAS a CalcMe

Si la teva sessió està escrita amb Wiris CAS, no et preocupis! Pots pujar-la amb el botó Puja i es convertirà automàticament a una sessió de CalcMe.

A cada país, nivell educatiu o llibre de text s'utilitza una notació diferent. Configura aquesta secció per obtenir una notació semblant a la que utilitzes habitualment. S'apliquen a tots els valors per igual; no es poden generar a l'hora valors amb diferents notacions.

Idiomes: Interfície i instruccions

L'idioma per defecte de la interfície de l'aplicació ve definit per l'idioma en el què estigui el teu navegador, si el vols canviar aquest és el lloc on ho pots fer. Selecciona la opció de "Desa configuració en galetes" si vols que el canvi sigui permanent en el teu navegador.

La interfície d'usuari de CalcMe està traduïda als idiomes que trobaràs a la llista de sota. Pel que fa a les instruccions, estan traduïdes també a la majoria d'aquests idiomes i, en cas contrari, l'anglès serà l'idioma predeterminat.

A continuació es mostra una llista completa dels idiomes disponibles per a la interfície i les instruccions en cada cas.

Llista d'idiomes

Idioma de la UI Idioma de les instruccions
Català - ca Català
Dansk -da English
Deutsch - de Deutsch
Eλληνικά - el English
English - en English
Español - es Español
Français - fr Français
Italiano - it Italiano
Norsk bokmål - nb English
Norsk nynorsk - nn English
Português - pt Português
Português brasileiro - pt_br Português

Unitats

Unitat d'angle: Igual que amb una calculadora de mà, amb CalcMe es pot treballar amb angles de dues formes diferents:

 • RAD: radians. Una volta són 2 straight pi. Aquest és el mode per defecte.
 • DEG: graus. una volta són 360º.

CalcMe utilitzará radians o graus per evaluar expressions trigonomètriques quan la unitat no estigui especificada a l'argument de la funció. D'aquesta manera, sin(90º) y sin(straight pi over 2 rad) será el mateix independentment d'aquesta opció mentres que el resultat de sin(90) dependrà de la untiat d'angle seleccionada. El resultat de les funcions trigonomètriques inverses també tindran aquesta unitat. Fixa't en que aquest canvi també afecta gràfiques, integrals i derivades de funcions trigonomètriques.

DEMO INTERACTIVA

Unitat d'angle
Unitat d'angle: radians Unitat d'angle: graus

Quan es fa servir una funció trigonomètrica directa (e.g., sin(2)), s'assumeix que l'angle introduït està en radiants o graus, segons el mode. Quan es fa servir una funció trigonomètrica inversa (e.g., arcsin(0.5)) l'angle del resultat ha de ser interpretat segons el mode. Veure la secció de funcions trigonomètriques. Les comandes argument() i polar(), per a nombres complexos són com arctan(), i els seus resultats també s'interpreten segons el mode.

 • En funcions trigonomètriques directes, un angle d'entrada amb el símbol º sempre serà interpretat com graus, independentment del mode. Els angles resultants mai tindran el símbol º, fins i tot en el mode DEG.

Format de les expressions

Unitat imaginària: Tant i com j poden ser definides com la opció de sortida per la unitat imaginària a CalcMe. Pel que fa al mètode d'entrada, es poden utilitzar els botons i i j i els dos signifiquen el mateix independentment del que estigui seleccionat.

DEMO INTERACTIVA

Unitat imaginària
Unitat imaginària: i Unitat imaginària: j

Operador producte: Aquesta opció et permet seleccionar l'operador producte de sortida per defecte a CalcMe. Totes les opcions funcionen com a mètode d'entrada. Si l'opció Implícit està seleccionada, s'utilitzarà el punt en les situacions en les quals no hi pugui haver un operador producte implícit (per exemple, entre dos nombres).

DEMO INTERACTIVA

Operador producte
Operador producte: x Creu
Operador producte: · Punt
Operador producte: Implícit

Format dels números

Dígits significatius i Tipus de precisió: El nombre de xifres significatives o decimals utiltizades a la sortida. Si el tipus de precisió és Decimals, la notació de sortida es convertirà automàticament a Decimal. Pots establir el nombre de xifres significatives que es mostra quan els resultats tenen nombres decimals. Els valors vàlids són d'1 a 15, que és el màxim. L'últim dígit s'arrodoneix al més proper amb la meitat cap amunt (round half up), igual que la comanda arrodoneix().

DEMO INTERACTIVA

Precisió
Xifres significatives: 5 Xifres significatives: 10
Decimals: 5 Decimals: 10

Notació de sortida: També és possible configurar la notació de sortida a decimal, científica o simplement deixar al sistema triar automàticament a cada cas. Fíxa't que aquesta opció no afecta a nombres enters i que tots els formats d'entrada són acceptats independentement de l'opció escollida.

LIVE DEMO

Notació de sortida
Decimal Científica

Separadors decimals, de milers i d'ítems d'una llista: Per últim, es possible definir quin símbol serà utilitzat com a separador decimal, de milers i d'ítems en una llista. Aqustes opcions afecten a l'entrada i a la sortida i no es pot utilitzar un símbol com a separador de dues coses diferents a l'hora.

Guarda la configuració a les galetes

Aquesta opció no és obligatòria, però si no està seleccionada els ajustos de CalcMe redefinits tornaran als per defecte en la següent sessió de CalcMe.

CalcMe usa emmagatzematge en línia per defecte. No obstant això, també pots carregar i desar sessions en el teu dispositiu (ordinador de sobretaula, portàtils, etc.).

Guardar en línia

Per guardar en línia, simplement clica Arxiu > Guardar i selecciona A Google Drive:

Guardar en línia

En desar o obrir una sessió per primera vegada, se't demanarà que t'identifiquis per a l'emmagatzematge en línia i que donis permís a CalcMe per associar-se amb Google Drive. És possible que t'arribi un correu de Google informant dels permisos proporcionats.

Un cop identificat, podràs veure el teu nom d'usuari a la part dreta de la barra de títol.

Sessió iniciada

També pots fer que les sessions que obris a Google Drive et dirigeixin directament a CalcMe. Simplement has d'anar a Configuració > Administrar aplicacions i seleccionar Utilitza de manera predeterminada al costat de CalcMe.

Crear una nova sesisó de CalcMe

A més, un cop hagis associat CalcMe amb la teva compta de Google Drive seguint les passes anteriors, podràs crear nous arxius de CalcMe directament des del teu Google Drive. Simplement has de clicar a Nou a la cantonada superior esquerra > Més > CalcMe:

Guardar fora de línia

Per guardar sessions fora de línia (en el teu propi dispositiu), clica a Arxiu > Desa i selecciona Al dispositiu:

Això descarrega un arxiu de CalcMe, el qual pots obrir de nou amb el botó Obre > Des del dispositiu del mateix menú desplegable.

Aquestes dreceres de teclat estan disponibles per accelerar la feina. Les paraules entre parèntesis són suggeriments mnemotècnics.

Edició

Edició
Retalla Ctrl+X
Copia Ctrl+C
Enganxa Ctrl+V
Desfés Ctrl+Z
Refés Ctrl+Y
Esborra línia Ctrl+Shift+Del
Negreta Ctrl+B
Cursiva Ctrl+I
Anar a l'àrea per Definir Alt+Enter

Operacions més freqüents

Operacions més freqüents
Fracció Fracció Shift+/
Potència Potència Ctrl+
Element d'una llista Element d'una llista Ctrl+
Arrel quadrada Arrel quadrada Ctrl+.
Arrel Arrel Ctrl+,
Nova línia Nova línia Shift+Enter

Accions

Accions
Calc Calcular (Avaluar) Ctrl+Shift+E
Aproximar Aproximar Ctrl+Shift+A
Simplificar Simplificar Ctrl+Shift+S
Factorizar Factoritzar Ctrl+Shift+F
Substituir Substituir (Reemplaçar) Ctrl+Shift+R
Verificar Verificar Ctrl+Shift+V
Derivar Derivar Ctrl+Shift+D
Integrar Integrar Ctrl+Shift+I
Dibuixar Dibuixar (Pintar) Ctrl+Shift+P
Dibuixar 3D Dibuixar 3D Ctrl+Shift+Q
Text Text (Comentari) Ctrl+Shift+C
Afegir imatge Afegir imatge Ctrl+Shift+G

Eines

Eines
Des del dispositiu Des de Google Drive Obrir. Des del dispositiu o des de Google Drive. Ctrl+O
Al dispositiu A Google Drive Guardar. Al dispositiu o a Google Drive Ctrl+S
Opcions Opcions Ctrl+*
Ajuda Ajuda Ctrl+H

Símbols

Símbols
Nombre pi Nombre pi Ctrl+Q
Nombre e Nombre e Ctrl+E
Unitat imaginària Unitat imaginària Ctrl+J

Es poden arrossegar i deixar anar fórmules agafant-les i movent-les per l'ansa del marc.

Fórmula cap a Línia buida

La fórmula serà copiada, d'aquesta manera es poden reutilitzar fórmules i resultats.

Fórmula x=... cap a Fórmula

La variable de la segona fórmula serà substituïda pel valor en la primera.

Fórmula x=... cap a zona de Definicions

La variable en la primera fórmula serà una definició d'aquesta línia en endavant.

Fórmula cap a zona de Taulers

La fórmula serà dibuixada en un nou tauler.

El format automàtic reemplaça alguns símbols del teclat pels seus equivalents amb millor format. Les substitucions són:

La substitució es fa mentre escrius, de manera que mai no es veu la tecla premuda.

El format automàtic tanca automàticament parèntesis i similars. Quan escrius el tancament esquerre, el tancament dret es posa automàticament.

Aquests són els tancaments que tenen aquesta característica:

Si voleu modificar aquest símbol final automàticament, col·loqueu el cursor al costat interior del símbol i escriviu el símbol final alternatiu.

Aquí tens un exemple d'un interval obert-tancat: