Documentació de CalcMe

CalcMe és un Sistema Assistit per Ordinador (CAS) per a la manipulació algebraica que permet realitzar càlculs matemàtics complexos de manera autònoma, ràpida i intuïtiva. CalcMe t'obre l’exploració de l’univers matemàtic. Derivar fàcilment funcions, simplificar equacions, factoritzar polinomis i molt més.

Anar al producte Notes de la versió

Commands