Pots escriure matemàtiques, i CalcMe farà els càlculs.

L'àrea principal és un Full, on es fan els càlculs;

El full és la part principal de CalcMe. Es pot pensar com tres àrees: una pels càlculs, una per les definicions, i l'latra pels gràfics. Una única sessió de CalcMe pot tenir múltilples fulls, com es descriu al final de la secció.


Àrea per Calcular

Àrea per Gràfics

Àrea per Definir

Calcular

Aquí és on s'escriuen totes les fórmules i càlculs. Quan obres una sessió de CalcMe, per defecte comences a escriure en aquesta àrea. El full sencer està organitzat en línies, com un paper pautat. S'escriuen els càlculs un a cada línia.

Inicialment, una nova línia té una caixa buida amb el cursor dins d'ella, preparat per acceptar noves fórmules. Normalment s'escriu una fórmula i després cliques sobre una Acció per obtenir un resultat. Per tant, a cada línia tindràs una Fórmula, una Acció i un Resultat.

Cada línia té tres botons a la dreta:

 • Insertar una nova línia abans de l'actual
 • Recalcular tot
 • Esborrar aquesta línia

Per insertar una nova línia entre dos existents, pots clicar a l'espai existent entre línies. Pots reorganitzar les línies; arrossegar una línia i deixar-la a un altre lloc. Prova-ho ara:

 • Escriu una fórmula.
 • Aplica una acció. L'acció predeterminada és Calc. Fes clic en l'últim botó de la Barra d'eines, o simplement petja la tecla Entrar.
 • Obtindràs el resultat. L'acció Calc fa diferents coses en diferents tipus de fórmules.

Pots esperar qualsevol fórmula que una calculadora científica entengués. A més a més, CalcMe també duu a terme càlcul simbòlic. Si escrius una lletra com a,b,c,x,y, etc. serà entès como una variable. Por exemple:

Per insertar un símbol especial com arrels, fraccions, etc. usa la Barra d'eines, o el Menú.

Gràfics

CalcMe pot fer gràfiques de funcions, equaciones, inequacions i punts. Incialment, no hi ha cap gràfic però es crea automàticament quan s'utilitza l'acció Dibuixar. Prova-ho:

 • Escriu una altra fórmula, i fes clic a l'acció Dibuixar per veure el resultat. L'acció Dibuixar és configurable. Fes clic en la seva icona a la línia per canviar el color del gràfic.

Aleshores, un full pot tenir una àrea a la dreta per mostrar gràfics. Quan hi hagi algun, hi ha múltiples opcions a configurar.

A més a més, podem dibuixar directament en el gràfic tal i com ho faríem en un full de paper. Fes-li un cop d'ull a la pàgina dedicada.

Definir

Cada línia té una àrea a l'esquerra on es poden definir variables i funcions.

 • Es pot entrar un nom per un valor, com preu, i aleshores utilitzar aquesta etiqueta en els càlculs.
 • Es pot també assignar un valor a una variables y, i totes les línies següents utilitzaran aquest valor.
 • Es pot entrar un nom per una funció i definir-la usant :=, i més tard es pot derivar o dibuixar la funció usant aquesta etiqueta. Al utilitzar una :=, s'assigna sense avaluar (això és útil quan es treballa amb comandes de programació).
 • També pots definir noms per variables, és a dir, definir una variable sense assignar-li cap valor. Si vols definir més d'una variable, pots fer-ho d'una en una o totes a l'hora sepant-les per comes.

Múltiples Fulls

Una sessió pot tenir varis fulls. Al començar hi ha solament un full, però se'n poden afegir més usant el botó Full nou. És el que té un signe més (+), situat a la dreta del títol de sessió.

Cada full té un nom (de forma predeterminada Full 1), situat a la dreta del títol de sessió. Es pot canviar clicant-lo.

Multiple Sheets
Multiples Fulls

Quan es Desa o Obre una sessió, totes les seves fulles també.

Pots moure't entre fulls usant les pestanyes de dalt a l'esquerra. Pots reordenar els fulls arrosegant i deixant-los anar. Pots esborrar un full usant el corresponent botó a la seva pestanya.

No hi ha relació entre fulls; les variables definides en un fulll no es poden usar des d'un altre.


Barra d'eines

La barra d'eines està sota, i proporciona accés ràpid als botons usats més freqüentment.

Consulta també les Dreceres de teclat i Arrossegar i deixar anar per facilitar-te la feina.

Operacions més freqüents

Les operacions més freqüents tenen botons a la barra d'eines per un accés ràpid.

Operacions més freqüents
Fracció
Potència
Arrel quadrada
Nova línia

Per Fracció, Potència i Arrel quadrada es pot seleccionar una part de la fórmula abans de prémer el botó. L'operació es construirà al voltant.

Per Fracció es pot usar també el teclat 2/3, però no es veurà tan bonic. Per Potència es pot escriure 2^3 i es convertirà automàticament al format bonic.

Es pot usar Nova línia per introduir sistemes d'equacions. També es poden usar en instruccions que demanen una llista en la entrada. Per tant, es pot treballar amb llistes verticals, que solen ser més llegibles.

Accions

Donada una fórmula, es poden fer diferents Accions sobre ella. Les accions són botons grans, cada una amb una icona i un nom. Les accions generals estan a la Barra d'eines, però també hi ha altres accions en les seccions del Menú, com la acció Deriva en la secció Càlcul.

Accions
Calc
Simplifica
Factoritza
Aproxima
Substitueix
Dibuixa
Text

Algunes accions son configurables, i d'altres no. Es pot configurar una acció clicant en el seu símbol en la línia. El símbol està entre la fórmula inicial i el resultat calculat. Per exemple, es pot canviar el color de la gràfica de una funció clicant el símbol Dibuixa de la línia.

Després de reconfigurar, la línia es recalcula automàticament. Cada vegada que es recalcula una línia, totes les altres línies també es recalculen.

La acció Text és especial: no actua sobre una fórmula existent sinó que crea una nova línia per contenir text que es calcularà mai. Es pot usar per comentaris. Les línies de text tenen vores verd clar. Veure Format per les opcions de text.

L'acció més comú és Calc. Fa coses diferents, segons les dades d'entrada:

 • Sobre una expressió numèrica, la calcula.
 • Sobre una expressió simbòlica, la redueix / simplifica.
 • Sobre una instrucció, l'executa.
 • Sobre una equació o un sistema, el resol.

El menú, mostrat a l'esquerra, conté una llista complerta de botons i instruccions, que s'agrupen en seccions.


Menú

Ítems del menú

Cada secció pot contenir tres tipus d'elements, en aquest ordre:
 • Botons grans, amb una icona i una paraula: Això són Accions.
 • Símbols matemàtics, generalment amb petites caixes amb marcadors de posició.
 • Paraules: Això són funcions matemàtiques o instruccions de programació, que habitualment requereixen paràmetres. Per exemple, sinus(angle) o rang(matriu).

Per usar una instrucció, es pot fer clic en el menú, o escriure directament. CalcMe distingeix entre minúscules i majúscules; cal escriure les instruccions exactament igual.

A continuació es presenten descripcions de les seccions del menú. Recordeu que alguns botons es repeteixen si pertanyen a més d'una categoria. La referència completa de totes les funcions del menú es pot trobar aquí.

Símbols Constants matemàtiques, operadors i parèntesis.
Artimètica Operacions i funcions usades a l'aritmètica integral elemental.
Polinomis Operacions i funcions que s'apliquen a polinomis.
Estadística Funcions estadístiques. Aquests s'apliquen a les llistes de CalcMe, per exemple {1,4,7,7}.
Funcions Una llista de funcions reals comuns. Si és el cas, també poden acceptar i retornar valors complexos.
Càlcul Derivades, integrals i límits, així com altres funcions auxiliars.
Àlgebra lineal Vectors, entrades de matrius i les operacions comuns en àlgebra lineal.
Combinatòria Permutacions, combinacions, amb i sense repetició, etc.
Lògica i conjunts Operadors per a lògica i conjunts.
Resol Funcions per a resoldre equacions.
Grec Totes les minúscules i majúscules gregues.
Unitats de mesura Totes les unitats del sistema internacional, prefixos i algunes eines útils per treballar amb les unitats.
Gràfics Traçar en 2D, 3D o traçar una regió.
Programació Comandes de programació habituals.
Format Inserir i donar format a un quadre de text, o inserir una imatge.

A la part superior esquerra de l'aplicació trobaràs una petita barra d'eines:

Aquests botons et serviran per administrar les teves sessions i canviar els ajustos globals.

Eines
More tools
Veure taula de sota.
Desar
Desar la sessió en l'emmagatzematge en línia.
Ajustos de l'aplicació
Veure la secció de sota.
Ajuda
Aquest manual.
Més eines
Nou
Obre una finestra nova de CalcMe.
Obre
Carrega una sessió des del núvol.
Anomena i desa
No actualitza el fitxer amb la sessió actual, sinó que en guarda un de nou al núvol.
Elimina aquest document
Esborra del núvol el fitxer d'aquesta sessió.
Baixa
Obtén el fitxer de la sessió, per guadar-lo localment al teu dispositiu.
Baixa com a PDF
Obtén un PDF imprimible.
Puja
Carregar una sessió des del teu dispositiu.

Wiris CAS a CalcMe

Si la teva sessió està escrita amb Wiris CAS, no et preocupis! Pots pujar-la amb el botó Puja i es convertirà automàticament a una sessió de CalcMe.
Ajustos de l'aplicació

Idiomes: Interfície i instruccions

L'idioma per defecte de la interfície de l'aplicació ve definit per l'idioma en el què estigui el teu navegador, si el vols canviar aquest és el lloc on ho pots fer.

Selecciona la opció de "Desa configuració en galetes" si vols que el canvi sigui permanent en el teu navegador.

La interfície d'usuari de CalcMe està traduïda als idiomes que trobaràs a la llista de sota. Pel que fa a les instruccions, estan traduïdes també a la majoria d'aquests idiomes. Quan les instruccions no estan en l'idioma seleccionat, l'anglès serà l'idioma predeterminat. A continuació es mostra una llista completa dels idiomes disponibles per a la interfície i les instruccions en cada cas.

Llista d'idiomes

Idioma de la UI Idioma de les instruccions
Català - ca Català
Dansk -da English
Deutsch - de Deutsch
Eλληνικά - el English
English - en English
Español - es Español
Français - fr Français
Italiano - it Italiano
Norsk bokmål - nb English
Norsk nynorsk - nn English
Português - pt Português
Português brasileiro - pt_br Português

Dígits significatius

Podeu establir el nombre de dígits significatius que es mostra quan els resultats tenen nombres decimals. Els valors vàlids són d'1 a 15, que és el màxim. L'últim dígit s'arrodoneix al més proper amb la meitat cap amunt (round half up), igual que la comanda arrodoneix().

Precisió
Significant digits: 4
Significant digits: 15

Unitats dels angles

Igual que amb una calculadora de mà, amb CalcMe es pot treballar amb angles de dues formes diferents:

 • RAD: radians. Una volta són 2 straight pi. Aquest és el mode per defecte.
 • DEG: graus. una volta són 360º.

Pots veure el mode actual a la barra de títol, es mostra a la dreta.

Unitat de l'angle

Quan es fa servir una funció trigonomètrica directa (e.g., sin(2)), s'assumeix que l'angle introduït està en radiants o graus, segons el mode. Quan es fa servir una funció trigonomètrica inversa (e.g., arcsin(0.5)) l'angle del resultat ha de ser interpretat segons el mode. Veure la secció de funcions trigonomètriques. Les comandes argument() i polar(), per a nombres complexos són com arctan(), i els seus resultats també s'interpreten segons el mode.

En funcions trigonomètriques directes, un angle d'entrada amb el símbol º sempre serà interpretat com graus, independentment del mode. Els angles resultants mai tindran el símbol º, fins i tot en el mode DEG.

CalcMe usa emmagatzematge en línia per defecte. No obstant això, també pots carregar i desar sessions en el teu dispositiu (ordinador de sobretaula, portàtils, etc.).

Guardar en línia

Per guardar en línia, simplement clica el botó Guardar:

En desar o obrir una sessió per primera vegada, se't demanarà que t'identifiquis per a l'emmagatzematge en línia. Un cop identificat podràs veure el teu nom d'usuari a la part dreta de la barra de títol.

També pots fer que les sessions que obris a Google Drive et dirigeixin directament a CalcMe. Simplement has d'anar a Configuració > Administrar aplicacions i seleccionar Utilitza de manera predeterminada al costat de CalcMe.

Crear una nova sesisó de CalcMe

A més, un cop hagis associat CalcMe amb la teva compta de Google Drive seguint les passes anteriors, podràs crear nous arxius de CalcMe directament des del teu Google Drive. Simplement has de clicar a Nou a la cantonada superior esquerra > Més > CalcMe:

Guardar fora de línia

Per guardar sessions fora de línia (en el teu propi dispositiu), clica a Més > Baixa:

Això descarrega un arxiu de CalcMe, el qual pots obrir de nou amb el botó Puja del mateix menú desplegable.

Aquestes dreceres de teclat estan disponibles per accelerar la feina. Les paraules entre parèntesis són suggeriments mnemotècnics.

Edició

Edició
Retalla Ctrl+X
Copia Ctrl+C
Enganxa Ctrl+V
Desfés Ctrl+Z
Refés Ctrl+Y
Esborra línia Ctrl+Shift+Del
Negreta Ctrl+B
Cursiva Ctrl+I
Anar a l'àrea per Definir Alt+Enter

Operacions més freqüents

Operacions més freqüents
Fracció Shift+/
Potència Ctrl+
Element d'una llista Ctrl+
Arrel quadrada Ctrl+.
Arrel Ctrl+,
Nova línia Shift+Enter

Accions

Accions
Calcula (Evaluate) Ctrl+Shift+E
Simplifica Ctrl+Shift+S
Factoritza Ctrl+Shift+F
Aproxima Ctrl+Shift+A
Substitueix (Replace) Ctrl+Shift+R
Dibuixa (Plot) Ctrl+Shift+P
Text (Comentari) Ctrl+Shift+C
Deriva Ctrl+Shift+D
Integra Ctrl+Shift+I
Verifica Ctrl+Shift+V
Dibuixa 3D Ctrl+Shift+Q

Eines

Eines
Obre Ctrl+O
Desa (Save) Ctrl+S
Opcions Ctrl+*
Ajuda (Help) Ctrl+H

Símbols

Símbols
Nombre pi Ctrl+Q
Nombre e Ctrl+E
Unitat imaginària Ctrl+J

Es poden arrossegar i deixar anar fórmules agafant-les i movent-les per l'ansa del marc.

Fórmula cap a Fórmula

La primera fórmula serà inserida dins de l'altra.

Fórmula cap a Línia buida

La fórmula serà copiada, d'aquesta manera es poden reutilitzar fórmules i resultats.

Fórmula x=... cap a Fórmula

La variable de la segona fórmula serà substituïda pel valor en la primera.

Fórmula x=... cap a zona de Definicions

La variable en la primera fórmula serà una definició d'aquesta línia en endavant.

Fórmula cap a zona de Taulers

La fórmula serà dibuixada en un nou tauler.

El format automàtic reemplaça alguns símbols del teclat pels seus equivalents amb millor format. Les substitucions són:

La substitució es fa mentre escrius, de manera que mai no es veu la tecla premuda.

El format automàtic tanca automàticament parèntesis i similars. Quan escrius el tancament esquerre, el tancament dret es posa automàticament.

Aquests són els tancaments que tenen aquesta característica:

Si voleu modificar aquest símbol final automàticament, col·loqueu el cursor al costat interior del símbol i escriviu el símbol final alternatiu.

Aquí tens un exemple d'un interval obert-tancat: