Un objecte a CalcMe es dibuixa a Graph; però Graph és molt més que un simple visualitzador, podem construir segments, vectors, línies i còniques. A més a més, el reconeixement de geometria manuscrit ens permet dibuixar a mà, tal i com faríem sobre el paper, i traduirà els nostres dibuixos a objectes matemàtics.

Podem dibuixar punts tal i com ho faríem en un full. Selecciona l'eina Punt, mou el ratolí a la posició desitjada i fes click amb el botó esquerra. Un nou punt es crearà on posem el cursor. Fixa't que si el cursor està a prop d'un punt enter, la reixa magnètica l'atrau cap a ell.

A més a més, si ja existeix un gràfic i el ratolí està a prop de posicions notables, el punt es crearà en aquella posició. El mateix passa si el ratolí està prop de l'eix. Podem pensar-ho com un imant a punts importants.

Donats dos punts, podem construir una línia, un segment, un raig o un vector.

Més de dos punts defineixen una línia poligonal o un polígon.

Donats tres punts, podem construir un arc. Selecciona l'eina Arc, crea tres punts diferents i un arc passant a travès dels tres punts hi apareixerà.

Les circumferències es poden dibuixar de dues maneres diferents. O bé escollim el centre i el radi, o bé escollim tres punts pels quals la circumferència hi ha de passar.

Per a dibuixar una paràbola, escollim la directiu i aleshores movem el ratolí per col·locar el focus.

Les el·lipses es construixen donats els seus focus i la seva excentricitat.

Per a les hipèrboles es procedeix de manera similar: escollim els seus focus i la seva excentricitat.

De forma general, podem crear cinc punts i un cònica que hi passi per tots ells es construirà. La cònica cambiarà a mesura que moguem l'últim punt.

Donada una configuració d'objectes al Graph de CalcMe, és possible obtenir l'àrea de les regiones tancades delimitades per aquests.

A més, donats dos objectes, és possible obtenir l'angle en sentit antihorari entre ells.

Finalment, donat un objecte qualsevol, podem obtenir la seva longitud (si aquest és fitat) o la longitud d'una part d'ell en el cas general. De fet, donats dos objectes diferents, també és possible calcular la distància entre ells.

Donat un objecte qualsevol dibuixat al Graph, pots modificar el color, la grossor i l'estil de la seva representació gráfica.

És possible afegir text al costat dels objectes representats per afegir informació que l'etiqueta per defecte no inclou. El format d'aquest pot ser configurat com al full principal.

A part de construir un objecte seguint un format específic, podem directament dibuixar a mà, tal i com faríem en un full de paper, sobre l'àrea gràfica i el nostre dibuix es convertirà en un objecte matemàtic.

Actualment, els dibuixos que fem es convertiran en un dels següents objectes:

  • Punts
  • Segments
  • Polisegments
  • Polígons
  • Arcs d'el·lipse
  • El·lipses
  • Arcs de circumferència
  • Circumferències
  • Paràboles
  • Sinusoides

Punts

Simplement fes clic sobre la malla i el punt es construirà, o bé dibuixa un petit cercle. Si estem prop d'un eix, el punt s'hi adhereix.

Segments

Clic amb el botó esquerra del ratolí i arrossega'l a travès de la pantalla. Quan deixem anar el botó, es crearà un segment.

Polisegments i polígons

Dibuixa segments concatenats per a que un polisegment o un polígon (si el tanquem) es creï.

Interacció entre objetes

Si dibuixem un segment i després dibuixem un segment perpendicular a ell, es crearà una línia ortogonal al primer segment. Si movem el segment original, la línia automàticament es mourà per a que sigui sent ortogonal.

De forma similar, si dibuixem un segment i després un altre paral·lel al primer, es crea una línia paral·lela. Si movem el segment original, la línia automàticament es mourà per a que sigui sent paral·lela.

Arcs

Dibuixa una porció d'el·lipse o circumferència i un arc es construirà.

Cercles i el·lipses

Dibuixa un cercle o una el·lipse tal i com faries amb paper i llapis.

Paràboles

Similarment, dibuixa una paràbola (vertical o horitzontal) i es convertirà en un objecte gràfic.

Sinusoidal

També podem dibuixar funcions sinusoidals.