Un objecte a CalcMe es dibuixa a Graph; però Graph és molt més que un simple visualitzador, podem construir segments, vectors, línies i còniques. A més a més, el reconeixement de geometria manuscrit ens permet dibuixar a mà, tal i com faríem sobre el paper, i traduirà els nostres dibuixos a objectes matemàtics.

Podem dibuixar punts tal i com ho faríem en un full. Selecciona l'eina Punt, mou el ratolí a la posició desitjada i fes click amb el botó esquerra. Un nou punt es crearà on posem el cursor. Fixa't que si el cursor està a prop d'un punt enter, la reixa magnètica l'atrau cap a ell.

A més a més, si ja existeix un gràfic i el ratolí està a prop de posicions notables, el punt es crearà en aquella posició. El mateix passa si el ratolí està prop de l'eix. Podem pensar-ho com un imant a punts importants.

Donats dos punts, podem construir una línia, un segment, un raig o un vector.

Més de dos punts defineixen una línia poligonal o un polígon.

Donats tres punts, podem construir un arc. Selecciona l'eina Arc, crea tres punts diferents i un arc passant a travès dels tres punts hi apareixerà.

Les circumferències es poden dibuixar de dues maneres diferents. O bé escollim el centre i el radi, o bé escollim tres punts pels quals la circumferència hi ha de passar.

Per a dibuixar una paràbola, escollim la directiu i aleshores movem el ratolí per col·locar el focus.

Les el·lipses es construixen donats els seus focus i la seva excentricitat.

Per a les hipèrboles es procedeix de manera similar: escollim els seus focus i la seva excentricitat.

De forma general, podem crear cinc punts i un cònica que hi passi per tots ells es construirà. La cònica cambiarà a mesura que moguem l'últim punt.

Donada una configuració d'objectes al Graph de CalcMe, és possible obtenir l'àrea de les regions tancades delimitades per aquests.

A part de construir un objecte seguint un format específic, podem directament dibuixar a mà, tal i com faríem en un full de paper, sobre l'àrea gràfica i el nostre dibuix es convertirà en un objecte matemàtic.

Actualment, els dibuixos que fem es convertiran en un dels següents objectes:

  • Punts
  • Segments
  • Polisegments
  • Polígons
  • Arcs d'el·lipse
  • El·lipses
  • Arcs de circumferència
  • Circumferències
  • Paràboles
  • Sinusoides

Punts

Simplement fes clic sobre la malla i el punt es construirà, o bé dibuixa un petit cercle. Si estem prop d'un eix, el punt s'hi adhereix.

Segments

Clic amb el botó esquerra del ratolí i arrossega'l a travès de la pantalla. Quan deixem anar el botó, es crearà un segment.

Polisegments i polígons

Dibuixa segments concatenats per a que un polisegment o un polígon (si el tanquem) es creï.

Interacció entre objetes

Si dibuixem un segment i després dibuixem un segment perpendicular a ell, es crearà una línia ortogonal al primer segment. Si movem el segment original, la línia automàticament es mourà per a que sigui sent ortogonal.

De forma similar, si dibuixem un segment i després un altre paral·lel al primer, es crea una línia paral·lela. Si movem el segment original, la línia automàticament es mourà per a que sigui sent paral·lela.

Arcs

Dibuixa una porció d'el·lipse o circumferència i un arc es construirà.

Cercles i el·lipses

Dibuixa un cercle o una el·lipse tal i com faries amb paper i llapis.

Paràboles

Similarment, dibuixa una paràbola (vertical o horitzontal) i es convertirà en un objecte gràfic.

Sinusoidal

També podem dibuixar funcions sinusoidals.