Documentació de CalcMe

CalcMe t’obre l'exploració de l'univers matemàtic. Facilita la derivació de funcions, simplificació d’equacions,factorització de polinomis i molt més.

Anar al producte Notes de la versió

Estem provant de trobar la manera de fer que aquest projecte sigui sostenible. De moment podem garantir que serà gratuït un temps més per estudiants i professors.

COMMANDS

In this list you can find all categories of commands that you can use on CalcMe. They are distributed among fields that typically match the tabs in CalcMe menu. Since this is the first version of the documentation some of the functions might not be available yet. In this case, you can check the following list